ISESEISVUS
 • anname valikuvabaduse
 • arendame teadlikkust ja vastutustunnet
 • õpetame iseseisvust
AJAKOHASUS
 • arendame sotsiaalseid oskusi
 • lapsed valmistuvad ette igapäevaeluks
 • räägime kolmes keeles
MONTESSORI
 • kogenud ja sertifitseeritud juhendajad
 • autentne ja ainulaadne õpi- ja arengukeskkond
 • õppetöö tundideta ja hinneteta
AVATUS
 • usume igasse lapsesse
 • toetame lapsevanemaid
 • oleme avatud uutele kogemustele

7 põhjust valida 7 Kassi

Koolitatud pedagoogid

Montessori haridus – see on Montessori juhendajale väga suur töö enesearenguga. See ei ole ainult õppemeetod, vaid ka filosoofia ja humanistlik lähenemine haridusele, mis on ajakohane juba rohkem kui 100 aastat.

Montessori juhendaja arendab pidevalt oma oskusi, tegeleb enesetäiustamisega: vaatleb kolleegide tööd, osaleb konverentsidel, jagab oma kogemusi teiste õpetajatega ümber maailma.

Läbipaistvus

Montessori juhendaja üheks peamiseks töövahendiks on lapsevaatlus. Juhendaja jälgib ja paneb tähele lapse vajadusi, pakub lapsele vastavalt sellele uusi täiendavaid tegevusi, valmistab töövahendeid või muudab töökeskkonda.

Me kasutame veebirakendust, kus vanemad saavad igapäevaselt näha fotosid oma lastest, tutvuda laste tegevuste ja huvidega ning sellega, kuidas toetada lapse arengut kodus.

Ettevalmistatud keskkond

Meie lastehoiu ruumid on loodud hoole ja armastusega laste vastu. Eelistame võimalusel kasutada looduslikke materjale, kogu mööbel ja töövahendid on laste suuruses ja sellised, et lapsed saavad neid iseseisvalt kasutada.

Oleme õppeklassi täitnud kvaliteetsete Montessori töövahenditega ja meie meeskond lisab pidevalt juurde uusi vahendeid lugemise ja kirjutamisoskuse arendamiseks ning ümbritseva maailma uurimiseks.

Individuaalne lähenemisviis

Iga laps on isiksus oma iseloomu, eripärade ja individuaalse arenguga. Meie jaoks on iga laps unikaalne ja kordumatu. Meil puuduvad kõigile ühine õppekava ja frontaalsel meetodil põhinevad harjutused.

Juhendaja planeerib eraldi iga lapse tegevuskava, jälgib ja juhendab vastavalt lapse vajadustele ja huvidele.

Liitrühm

Montessori klassis tegutsevad koos 3–6aastased lapsed. Liitrühm aitab igal lapsel kogeda erinevaid rolle: alustades kõige nooremana rühmas, kes vajab abi ja hoolt, kuni kõige vanema lapseni, kes tunneb ennast enesekindlana, orienteerub hästi ja aitab teisi.

Meie klassis ei ole konkurentsitunnet, lapsed õpivad ühistegevust ja koostööd.

Toetame peresid

Lastekasvatus on keeruline protsess, mida mõjutavad kõik ümbritsevad täiskasvanud. Oleme võtnud eesmärgiks tiheda koostöö kogu perekonnaga. Viime läbi individuaalseid vestlusi, korraldame seminare ja kohtumisi ning pereüritusi.

On väga tähtis õppida koos, luua ühiseid väärtusi, mõista ja usaldada üksteist.

Mitmekeelsus

Meie rahvusrohkes linnas on väga tähtis, et laps saaks lapsepõlvest saati suhelda erinevates keeltes. Seetõttu loome me võimalusi kuulda ja rääkida vene, eesti ja inglise keelt. Meil ei ole keeletunde, keelega tutvumine peaks toimuma kergelt ja lihtsalt – mängud, luuletused ja laulud.

Meie õppekeskkond on ette valmistatud nii, et laps saab ise otsustada, mis keeles ta hakkab lugema või arvutama.

Meie eesmärk

Ootame peresid, kes teavad, et lapse areng on loomulik protsess, mis vajab toetust ja kaasabi teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt. Meile on oluline, et täiskasvanud pereliikmed toetaksid meie lähenemist – me järgime last, toetudes tema vajadustele, uurime tema huve ja avardame võimalusi. Oleme kindlad, et just sellises keskkonnas on lastel kergem omandada keerulisi oskusi ning suhtumine vigadesse kui kogemusse annab neile võimaluse enesetäiustamiseks.

Meie eesmärk ei ole ainult õpetada last lugema ja arvutama, vaid innustada last tegema iseseisvalt valikuid, keskenduma oma tegevusele, võtma vastutust, arvestama reeglitega.

"Meie ei valmista lapsi ette kooliks, meie valmistame neid ette eluks" - need on Maria Montessori sõnad.

Päevaplaan

Meie Montessori klassis töötavad kaks kogenud juhendajat: üks neist on AMI diplomiga ja rohkem kui 4-aastase töökogemusega, teisel on üle 30-aastane kogemus lastega töötamisel, viimased 5 aastat Montessori juhendajana.

Räägime lastega vene ja eesti keeles, klassis on loodud sõbralik kakskeelne keskkond ja lapsed suhtlevad omavahel olenemata emakeelest.

Saate valida kahe päevakava vahel:

Terve päev

argipäeviti 8:3017:00
 • Hommikul vahetavad lapsed riideid, suhtlevad, jagavad omavahel uudiseid ja söövad hommikusööki.
 • Kell 9 algab kolmetunnine töötsükkel, mille jooksul valib igaüks endale soovitud töö: mõni laps hoolitseb toataimede eest või peseb pesu, keegi loeb või harjutab tähtede kirjutamist, keegi õpib nööpe kinni panema ja mõni teine harjutab neljakohaliste arvude jagamist.
 • Hommikuse sessiooni ajal saavad lapsed valmistada endale puuviljadest vahepala, teha omletti või isegi küpsiseid küpsetada.
 • Õueaeg toimub kas lasteaia õuealal või vahel ka lähedal asuval avalikul mänguväljakul, kui lapsed nii otsustavad.
 • Maitsev ja toekas lõunasöök tuuakse meile kohvikust, millel on tegevusluba koolieelsete lasteasutuste toitlustamiseks.
 • Pärast päevaund ja õhtuoodet on lastel vaba tegevus ja mäng toas või õues.

Pool päeva

argipäeviti 8:3013:00
 • Hommikul vahetavad lapsed riideid, suhtlevad, jagavad omavahel uudiseid ja söövad hommikusööki.
 • Kell 9 algab kolmetunnine töötsükkel, mille jooksul valib igaüks endale soovitud töö: mõni laps hoolitseb toataimede eest või peseb pesu, keegi loeb või harjutab tähtede kirjutamist, keegi õpib nööpe kinni panema ja mõni teine harjutab neljakohaliste arvude jagamist.
 • Hommikuse sessiooni ajal saavad lapsed valmistada endale puuviljadest vahepala, teha omletti või isegi küpsiseid küpsetada.
 • Õueaeg toimub kas lasteaia õuealal või vahel ka lähedal asuval avalikul mänguväljakul, kui lapsed nii otsustavad.
 • Need, kes valisid pool päeva, lähevad pärast õueaega koju.

Toitlustamine

Meil on mitmekesine ja tasakaalustatud menüü, mis arvestab haridusasutuste toitlustajatele mõeldud riiklikke toitumissoovitusi. Seejuures saame muuta roogade koostisosi, kui lapsel on toitumispiiranguid.

Erilist tähelepanu pöörame võimalikult vähesele lisatud suhkru kogusele toitudes ja sellele, et oleks piisav kogus värskeid juur- ja puuvilju päevamenüüs.

Hinnakiri

Terve päev

argipäeviti 8:3017:00
 • Kohatasu590 €/kuu
 • Toidupäeva tasu on 6 €/päev

Pool päeva

argipäeviti 8:3013:00
 • Kohatasu400 €/kuu
 • Toidupäeva tasu on 0.5 €/päev

*Lapsehoiu teenuse lõplik maksumus lapsevanemale sõltub lapse ja lapsevanema rahvastikuregistrijärgsest elukohast ja vastava kohaliku omavalitsuse poolt antavatest soodustustest.

** Tasu lapse toitlustamise eest arvestatakse lasteaias kohaloleku päevade järgi.

Vastuvõtt

Võtame vastu lapsi vanuses 2a 10k – 3a 6k, vanus sõltub lapse valmisolekust.

Мeie lastehoid võtab vastu uusi lapsi algavaks 2024/2025 a. õppeaastaks. Kutsume lastehoiuga tutvuma neid peresid, kelle laps on valmis liituma meie rühmaga septembris 2024 a.

Avalduse saatmiseks palun saatke e-mail: kassid@7kassi.eu.

Peale avalduse kättesaamist võtame teiega ühendust ja kutsume Teid kohtumisele.

Kontakt

Aadress: 11313 Tallinn, Juurdeveo 26